utorak, prosinac 18., 2018.

1650 župa u bazi

Sv. Juraj mučenik - Lovran

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Stari grad 76
51415 Lovran
Telefon:   051 291 611
Fax:   291 611
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b