utorak, svibanj 21., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Jeronim prezbiter - Risika

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Krčka biskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Risika bb
51516 Vrbnik
Telefon:   051 848 066
Fax:   848 066
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b