subota, siječanj 19., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Marija Velika - Cres

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Krčka biskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   A. Tentora 16
51557 Cres
Telefon:   051 571 255,572 000
Fax:   571 255
Mob:  
Email:   zupni.ured.cres@ri.t-com.hr
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b