ponedjeljak, srpanj 6., 2020.

1650 župa u bazi

Ime Marijino - Donji Stoliv

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   CG - Kotorska biskupija
Regija:   CG - Crna Gora
Adresa:  
85334 Donji Stoliv
Telefon:   +382 32 336 682
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b