četvrtak, lipanj 20., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Tripun - Kotor

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   CG - Kotorska biskupija
Regija:   CG - Crna Gora
Adresa:   Stari grad 336
85330 Kotor
Telefon:   +382 32 322 159
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b