petak, srpanj 10., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Josip - Čerević

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   SR - Srijemska biskupija
Regija:   SR - Srbija
Adresa:   Kralja Petra I. 14
21311 Čerević
Telefon:   +381 21 876 622
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b