petak, srpanj 19., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Klement papa i mučenik - Hrtkovci

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   SR - Srijemska biskupija
Regija:   SR - Srbija
Adresa:   Karađorđeva 1
22427 Hrtkovci
Telefon:   +381 22 455 251
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b