utorak, siječanj 28., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Vid - Ladvenjak

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Zagrebačka nadbiskupija
Regija:   Karlovačka županija
Adresa:   Ladvenjak bb
47241 Tušilović
Telefon:  
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b