utorak, srpanj 23., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


17. N. K. G.24.07.2016.


SELCA
- Mise 11.00 (Krist Kralj – prijenos Gospina kipa); 20.00 (Krist Kralj)
- Ponedjeljak, četvrtak i petak – misa u 19.00
- Utorak – sv. Joakim i Ana (fjera u D. Humcu) – misa u 7.00
- Srijeda – misa u samostanu – 8.30
- subota – misa u 7.00
- Nedjelja – mise u 11.00 (Krist Kralj), 20.00 (Krist Kralj)
- Glas Koncila; Kana; Radosna vijest
GORNJI HUMAC
- Misa u 9.00
- Kroz tjedan neće biti mise
- Nedjelja – misa u 9.00

Sve novosti

b