četvrtak, ožujak 21., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


16. KROZ GODINU17.07.2016.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa / Pitve: 17. – 24. 7. 2016.

KROZ TJEDAN: Jelsa: misa u 8 i u 20 sati;
srijeda 20.7: Sv. Ilija Prorok; petak 22.7.: Sv. Marija Magdalena (Svirče);
subota 23.7: Sv. Brigita, Suzaštitnica Europe

NEDJELJA 24. 7: 17. KROZ GODINU – MISE:
Jelsa: u 7h, 9h i u 20h ; Pitve u 9h ; Zavala u 10,30h

Nasmijani kampaneli:
Problemi s alkoholom: - Imate li u obitelji problema s alkoholom?
- Ja nemam, gospon doktor, ali moja žena ima. - U čemu se sastoje problemi?
- Ona vam poludi uvijek kad se ja napijem.
Ø Ponosno jedemo „zdravu hranu“, a puštamo da nam mediji truju duh. Sve je više informacija, a sve manje prave komunikacije. Svemu znamo cijenu, a ničemu vrijednost. Uče nas zaraditi za život, ali ne i živjeti. Nekad smo stvari trošili, a ljude voljeli, danas je obrnuto.

Odgojiteljsko-roditeljski kutak
„Dokle stari mlade shvate, već i mladi obrkate!“
RUBRIKA: priče „s prizvukom“ i poukom
za roditelje i odgajatelje djece
JESU LI (neka) DANAŠNJA DJECA PREZAPOSLENA?
Provedene ankete u vrtićima i osnovnim školama pokazuju da neka djeca imaju previše obveza: Svaki dan dolaze na nas¬tavu u jednoj smjeni, vraćaju se ku¬ći pa u drugu smjenu dolaze na izbornu na¬stavu ili izvan¬školske aktivnosti, koje se često znaju odvijati u večernjim satima. Teško je reći je li to do roditelja koji od djece zahti¬jevaju previše ili do djece koja, želeći biti ukorak sa svojim prijate¬ljima, odlaze na previše aktivnosti poslije vrtića/škole. I djeca i roditelji imaju dobre nam¬jere, ali...
Organizirane aktivnosti imaju mnogo toga dobrog - potiču dječ¬ji socijalni razvoj, omogućuju djeci prostor za vježbu i stjecanje novih vještina, najčešće su djeci zabavne i zanimljive u početku, kasnije se djeca umore i osjećaju dosadu. No, stručnjaci kažu da se uz tu dobit nerijetko pokažu i znako¬vi tzv. izgaranja, koje je donedav¬no bilo povlastica odraslih. Ključ je u ravnomjernosti i balansu između različitih ak¬tivnosti, u usklađenosti između života u i izvan obitelji.
"Većina djece radije bi se igra¬la na dvorištu nego se natjecala za mjesto u sportskom timu", kaže Stanley Greenspan, profesor pedijat¬rijske psihijatrije na George Washington University School. "Djeca svih dobi žele više vre¬mena provesti sa svojim obiteljima, i ako ih pitate, uvijek će radije iza¬brati nestrukturiranu igru s rodite¬ljima ili prijateljima nego strukturi¬rani sportski trening."
Danas su roditelji skloni napu¬niti raspored svoje djece toliko da im gotovo ne ostaje prostora za ig¬ru s roditeljima, braćom i sestrama ili vršnjacima. Roditelji se često izgube bombardirani raznim slobodnim aktivnostima djece, koje nužno utječu i na obiteljski život: članovi obitelji rijetko se vide, za¬jednički obroci su vrlo rijetki, mjesta susreta postaju automobili i gubi se vrijeme za obiteljsku povezanost. A kako djeca bivaju sve više uk¬ljučena i vikendi se polako gube - natjecanja, posebne pripreme samo povećavaju osjećaj roditeljskog stre¬sa.
KAKO PREPOZNATI KAD JE DJETETU PREVIŠE?
Prije ili kasnije dijete kojemu je previše obveza pokazat će neki od ovih znakova u svom ponašanju: osjećat će stalni umor, ponašat će se napeto ili će biti depresivno i bezvoljno, žalit će se na bol u trbuhu ili glavobolju, počet će zaostajati...
Dijete u školskoj dobi treba živjeti "u uspo¬renoj obitelji" - ograničiti svako di-jete na jedan sport i jednu dodat¬nu aktivnost, pomno planirati vri¬jeme za obitelj, te se posebno po¬svetiti svojoj djeci. Vožnja biciklom, šetnja priro¬dom, igranje društvenih igara, slu¬šanje glazbe ili vrijeme kad se jed¬nostavno ne radi ništa, omogućuje djetetu toliko mu potreban odmor… Ako zbrojimo djetetovu satnicu, moramo imati na umu da djeca tre¬baju vrijeme kad mogu biti – djeca!

Sve novosti

b