utorak, svibanj 21., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Nikola biskup - Zastražišće

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Hvarska biskupija
Regija:   Splitsko-dalmatinska županija
Adresa:   Zastražišće
21466 Zastražišće
Telefon:   021 775 040
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b