utorak, kolovoz 11., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Stošija mučenica - Zadar - Sv. Stošija

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Zadarska nadbiskupija
Regija:   Zadarska županija
Adresa:   Trg sv. Stošije 2
23000 Zadar
Telefon:   023 251 708
Fax:   251 708
Mob:  
Email:   zup.stosija@zd.t-com.hr
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b