petak, srpanj 19., 2019.

1650 župa u bazi

Uznesenje B.D.M. - Škabrnja

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Zadarska nadbiskupija
Regija:   Zadarska županija
Adresa:   Put Ražovljeve glavice 2
23223 Škabrnja
Telefon:   023 637 703
Fax:   637 704
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b