utorak, svibanj 21., 2019.

1650 župa u bazi

Uznesenje B.D.M. - Olib

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Zadarska nadbiskupija
Regija:   Zadarska županija
Adresa:   Olib
23296 Olib
Telefon:   023 376 054
Fax:   376 002
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b