petak, srpanj 10., 2020.

1650 župa u bazi

Presveto Srce Isusovo - Neviđane-Mrljane

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Zadarska nadbiskupija
Regija:   Zadarska županija
Adresa:   Neviđane-Mrljane
23312 Neviđane
Telefon:   023 260 059
Fax:   260 059
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b