ponedjeljak, svibanj 20., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Josip - Obrovac

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Zadarska nadbiskupija
Regija:   Zadarska županija
Adresa:   Obrovac
23450 Obrovac
Telefon:   023 689 226
Fax:   689 226
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b