Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Tvrtka JosPos d.o.o. (u daljnjem tekstu: JosPos) kao vlasnik stranica www.mojazupa.com, posjetiteljima u dobroj namjeri omogućuju korištenje usluga sustava www.mojazupa.com koje je regulirano ovim uvjetima korištenja. Korištenjem www.mojazupa.com sustava smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, posebno promjene koje su jasno istaknute. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge www.mojazupa.com sustava.Na sve međusobne odnose između JosPos-a i korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivati će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske.JosPos zadržava pravo promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja www.mojazupa.com sustava u bilo koje vrijeme i bez obaveze prethodne najave. JosPos nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.JosPos sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje www.mojazupa.com sustava koristite na vlastitu odgovornost i JosPos se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korištenjem.Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada svakom autoru teksta, članka ili vijesti. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge www.mojazupa.com sustava uključivati reklame, obavijesti i poruke administratora. JosPos se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje www.mojazupa.com sustava, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja www.mojazupa.com sustava. JosPos ne kontrolira sadržaj koji objavljuju župe na svojim stranicama te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu njihovog sadržaja.Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se obvezuje da će sve informacije koje preuzme u www.mojazupa.com sustavu čuvati samo za svoju upotrebu. Najstrože se zabranjuje te sadržaje prodavati ili ustupati na korištenje drugim osobama, bilo osobno bilo putem interneta. Takvo postupanje krši zakon o autorskom pravu i direktno je kažnjivo djelo.JosPos zadržava pravo ukidanja korisničkog računa i pristupa sustavu bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja.JosPos će uložiti razumne napore da održi www.PosPress.com stranice potpuno funkcionalnima ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje sustava, eventualnu netočnost informacija koje objavljuju župe, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima.www.mojazupa.com sustavu se pristupa putem Interneta koji je međunarodna javna računalna mreža koju JosPos direktno ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa u svakom trenutku.Registriranjem na www.mojazupa.com sustav korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja www.mojazupa.com sustava. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga www.mojazupa.com sustava.Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. JosPos je dužan po utvrđivanju opravdanosti eventualne prijave u razumnom roku ukloniti sadržaje korisnika koji nisu u skladu s važećim zakonima.Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena do trenutka dok ne obavijesti JosPos o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisnik je dužan odmah prijaviti neovlašteno korištenje njegovog korisničkog računa. JosPos se ne može držati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.


Nazad