Sv. Filip i Jakov apostoli - Vukovar 1

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Đakovačko-osječka nadbiskupija
  • Vukovarsko-srijemska županija
  • 32
  • 450
  • www.filipjakov-vu.com


ID Ime Username Email Rola