Sv. Josip Radnik - Vukovar 2 - Borovo Naselje

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Đakovačko-osječka nadbiskupija
  • Vukovarsko-srijemska županija
  • 32
  • 432
  • fra.borovo@ofm.hr
  • www.ofm.hr/borovo_naselje


ID Ime Username Email Rola