Sv. Juraj mučenik - Sveti Juraj u Trnju

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Varaždinska biskupija
  • Međimurska županija
  • 40
  • 628
  • www.zupa-sveti-juraj.hr


ID Ime Username Email Rola