Sv. Mihael arkanđeo - Sračinec

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Varaždinska biskupija
  • Varaždinska županija
  • 385
  • www.zupa-sracinec.hr


ID Ime Username Email Rola