Sv. Vid i sv. Juraj mučenici - Mađarevo

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Varaždinska biskupija
  • Varaždinska županija
  • 42
  • info@zupa-madjarevo.hr
  • www.zupa-madjarevo.hr


ID Ime Username Email Rola