Sv. Fabijan i Sebastijan mučenici - Oštrice

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Varaždinska biskupija
  • Varaždinska županija
  • 385
  • zupa.ostrice@vz.t-com.hr
  • www.zupa-ostrice.hr


ID Ime Username Email Rola