Sv. Juraj mučenik - Sveti Аurđ Ludbreški

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Varaždinska biskupija
  • Varaždinska županija
  • 42
  • 831
  • www.sveti-juraj.com


ID Ime Username Email Rola