Sv. Luka evanđelist - Rijeka - Sveta Katarina

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Riječka nadbiskupija
  • Primorsko-goranska županija
  • 51
  • 581


ID Ime Username Email Rola