Sv. Nikola Tavelić - Rijeka - Krnjevo

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Riječka nadbiskupija
  • Primorsko-goranska županija
  • 51
  • 648
  • frs-sv.nikola@ri.t-com.hr
  • www.svetinikola.hr


ID Ime Username Email Rola