Gospa Lurdska - Rijeka - Žabica

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Riječka nadbiskupija
  • Primorsko-goranska županija
  • 51
  • 334


ID Ime Username Email Rola