Sv. Izidor ratar - Skrad-Divjake

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Riječka nadbiskupija
  • Primorsko-goranska županija
  • 51
  • 810


ID Ime Username Email Rola