Sv. Katarina djevica i mučenica - Lokve

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Riječka nadbiskupija
  • Primorsko-goranska županija
  • 51
  • 831


ID Ime Username Email Rola