Sv. Fuska - Linardići

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Krčka biskupija
  • Primorsko-goranska županija
  • 51
  • 862


ID Ime Username Email Rola