Rođenje B.D.M. - Mali Lošinj

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Krčka biskupija
  • Primorsko-goranska županija
  • 51
  • 233


ID Ime Username Email Rola