Bezgrešno začeće B.D.M. - Vidoši

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • BiH - Banjalučka biskupija
  • BiH - Federacija BiH
  • 387
  • 0
  • 0
  • frabozo@yahoo.com
  • www.vidosi.com


ID Ime Username Email Rola