Presveto Srce Isusovo - Kongora

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • BiH - Mostarsko-duvanjska biskupija
  • BiH - Federacija BiH
  • 387
  • 0
  • 0
  • zupni.ured.kongora@tel.net.ba


ID Ime Username Email Rola