Sv. Martin biskup - Sveti Martin na Muri

Glavni izbornik


Osnovni podaci župe


  • Varaždinska biskupija
  • Međimurska županija
  • 385
  • direktorij@inet.hr
  • www.svetimartin-zupa.com


ID Ime Username Email Rola