4. DOŠAŠĆA - PRED BOŽIĆ

*********************** ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA 671 - MB 1247948; IBAN: HR042340009-1100140304 MB 1247948; IBAN: HR042340009-1100140304 OIB 51486979268; Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com ; www.zupajelsa.com– Jelsa; Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@gmail.com* ******************************** ŽUPSKE OBAVIJESTI * 20. 12. – 27. 12. 2020. * Župski listić * Jelsa * Br. 50/2020. (743) ----------------------- Nedjelja * 20. 12. 2020. 4. DOŠAŠĆA MISE: u 10h i u 17h ------------------------------- Pon-ut-srijeda: DEVETNICA S MISOM: u 6h (zornica), te navečer u 5 (17h); BOLESNICI – dogovorite za njih kroz ove dane pohod svećenika i Sakramente! -------------------------------- Četvrtak – BADNJAK: dragovoljni post i nemrs - nije zapovjeđen (osim bakalor!) MISA u 8 sati, te navečer „POLNOĆKA“ u 8 (20) sati. -------------------------------------------------- U PETAK – BOŽIĆ: MISE u 8h, 10h i 17h --------------------------------------- ISPOVIJED: uz svaku od ovih misa – prije ili poslije, te dodatno NA BADNJI DAN (u četvrtak) - od 11 do 12 i od 16 do 18 sati. ---------------------------------------- U četvrtak: božićni Listić s detaljnim rasporedom bogoslužja za sve blagdane, kao i BLAGOSLOVA OBITELJI – u crkvi - kroz cijeli jedan tjedan! ======================================= NASMIJANI KAMPANELI: STORA, RIŽI BIŽI I DROGA (Vlatka na Fejsu) Kako ono bude na televiziju, NIJE ZA MLAĐE OD 30 Godina, NI ZA STARIJE OD 60!!! SVAKA SLIČNOST SA STVARNIM OSOBAMA JE NAMJERNA! Slika je iz arhiva, služi somo da onin koji štije imo doživljaj, bez da se vriđodu vjerski osjećaji. (Iščen glumce. Imon problem, jer su svi provi portili na onin svit ) Scena: Nevista dohodi iz posla doma glodna i nahodi storu za stolon (Stora-izraz kojin se koristi u govoru. Ni za uvridit ) Privarče kroz parste krunicu u krilo i u se moli. Čuje se somo "pšspšspšsspšššsss..." Nevista uhodi kaj sajeta ol puške, a stora: -...šnike, pšspsss smrti naššsssše ameeeen... Ajme opet son štronula, prenila si me... Neka izmolin ovo otajstvo... Eno ti rižibiži i ako ćeš pofrigot dvo joja na pasuru. Imoš i miesa od jučier.... Zdravo Marijooo... pšsppssssssšpsss... ma ne vridi ništa, žilavo kaj guma, a ni mi ništa doni jutros za iskuhot.... Sal ne znon di son stala... Nevista kuntienta sa ponuđenin. Na gotovo je, pok da je i gore. Dok nevista mumo, stora došla na -. .. Slaaava ocu i sinu pšspšspšsspšššssss Jes čula da se onin drogiro? Nti muku, nevisti rizi kroz nos, a biži kroz uši... - Ma ni, ko von je to reko? - A čula son... Svijeta Marijo majko...pšspsss - Ma di? Dvostipet godišč niste bili vonka dvora - Kal ti govorin da jieee! - A biće zašmorče pinku bilega jedon put u godišče - odgovoro nevista - Čo ol Svieca? Ol se to more tako jedon put? Ala kal je tako, dobav i meni da jedon put provon....prin nego umren....Ovo mi drugo otajstvo... Oooočenaškojijesipšspšsssspsssss.... ======================================= SLUŽBA RIJEČI: ALELUJA: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojo -------------------- PRIPJEV: O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka. O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka, od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!« U nebu utemelji vjernost svoju. »Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome: tvoje potomstvo održat ću dovijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.« On će me zvati: Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega. Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i savez svoj vjeran. ------------------- DRUGO ČITANJE: (Rim 16,25-27) Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima Braćo: Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru – jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen. ---------------------------------- EVANĐELJE - po Luki (Lk 1, 26-38) U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. ======================================================= BONTON U KOMUNIKACIJI S OSOBAMA S INVALIDITETOM Iako svaka peta osoba ima neku vrstu invaliditeta, ljudi su obično zbunjeni u susretu s njima. Nedovoljna upućenost u njihove potrebe i mogućnosti, nepoznavanje načina pružanja pomoći, te predrasude ili strah od susreta s nepoznatim, sputavaju ljude da slobodno komuniciraju i nude pomoć. Sa željom da olakšamo svakodnevni život osoba s invaliditetom i da potaknemo ljude na kontakte bez straha, sročili smo ovaj bonton. Toplo ga preporučujemo i osobama s invaliditetom. 1. Prepoznate li potrebu za pružanjem pomoći osobi sa invaliditetom, pitajte ju kako joj najbolje možete pomoći. 2. Prigodom upoznavanja ne izbjegavajte rukovanje s osobom koja ima umjetnu ili amputiranu ruku. Rukujte se naprimjer lijevom rukom ili dodirom, onako kako to najbolje odgovara osobi s invaliditetom. 3. Obraćajte se neposredmo osobi s invaliditetom, a ne roditelju, partneru, pratitelju ili prevoditelju. 4. Razgovarajte normalno, služeći se svakodnevnim izrazima poput: “Vidimo se”, “Pozdravljam, trčim dalje”, “Čujemo se”, - bez obzira na to o kakvom se invaliditetu radi kod osobe s kojom razgovarate. Nemojte se bojati krivih riječi. 5. Ako s osobom u invalidskim kolicima razgovarate dulje vrijeme, nastojte sjesti kako biste se gledali u oči. 6. Usredotočite se na osobu koja ima neki poremečaj govora. Ako niste razumjeli što je rekla, zamolite ju da ponovi. Nemojte glumiti da razumijete. 7. Govorite polako i direktno prema osobi oštećena sluha. Ne vičite, ne govorite joj u uho. Vaši izrazi lica i pokreti usnama pomažu joj da razumije. Ako ipak niste sigurni da vas je razumjela - napišite poruku. 8. Pozdravljajući slijepu ili slabovidnu osobu kažite joj i svoje ime. Ako nudite pomoć u hodanju, ponudite joj da se osloni na Vašu ruku. 9. Gluhoslijepe osobe vas mogu razumjeti jedino dodirom. Ako se nađete u situaciji da komunicirate s takvom osobom, uspostavite kontakt ispisivanjem velikih tiskanih slova na njenom dlanu. 10. Osobna pitanja o invaliditetu ili njegovim uzrocima nemojte postavljati osobi s invaliditetom ako s njom niste bliski. 11. Budite obazrivi i strpljivi, osobama s invaliditetom može trebati više vremena da nešto učine. 12. Ne hvalite pretjerano osobu s invaliditetom zbog obavljanja normalnih životnih zadaća. 13. Čekajući u redu ustupite svoje mjesto ili se zauzmite za to da teško pokretna osoba odmah dođe na red. 14. Prilikom vožnje u javnim prijevoznim sredstvima ponudite svoje sjedalo osobama s invaliditetom. Pomozite im pri ulasku i izlasku iz autobusa, tramvaja, aviona.. 15. Pomagala (štake, štap, kolica) osobe s invaliditetom dirajte samo ako ste za to bili zamoljeni. Ne naslanjajte se na invalidska kolica, ona su dio osobnog prostora osobe koja ih koristi. 16. Nemojte milovati psa vodiča dok “radi”. Pitajte vlasnika za dozvolu. 17. Poštujte vozače sa invaliditetom. Kada u prometu susretnete vozilo označeno “invalidskim znakom” povećajte razmak, smanjite brzinu vožnje i povećajte oprez. Uvažite njihovu sporost u obavljanju radnji. Ne parkirajte na mjesta označena “invalidskim znakom”. 18. Od vas se ne očekuje da pokazujete sažaljenje prema osobama s invaliditetom. Prema njima se ponašajte kao prema jednakima, jer one to i jesu. Ako želite učiniti više: Kad možete, pridonesite izjednačavanju mogućnosti za građane koji imaju posebne potrebe. Nadamo se da će ovaj bonton biti dobro polazište. ====================================== RADOSNA VIJEST Iz dana u dan, kako bivam stariji, Sve mi je milije pred divnim motetom: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji I ona je začela po Duhu Svetom! Prekrasne li djevojke i u tren gospođe, Po odgovoru Gabrielu - Snazi Božjoj: Evo službenice Gospodnje Neka mi bude po riječi tvojoj! I tako Riječ je tijelom postala, I nastanila se među nama U prijevodu: Bog je čovjekom postao Kako bi spasio vlastiti posao Te mu investicija ne bi propala; Sav svemir ljudima kliče: blago vama! Na Sv. Luciju, 2020. ------------------------------------------- BOŽIČNO STRAHOPOŠTOVANJE Neka mu se poklone svi Božji anđeli. Hebrejima 1:6 Jedne večeri bio sam u Londonu zbog sastanka. Padala je kiša, a ja sam kasnio. Žurno sam koračao ulicama, skrenuo na jednom uglu i zatim stao kao ukopan. Deseci anđela leb- djeli su nad Regent Streetom, njihova džinovska svjetlucava krila protezala su se duž ulice. Napravljeni od nekoliko tisu¬ća pulsirajučih svjetala, predstavljali su najčudesniji božični prizor koji sam ikada vidio. Nisam samo ja bio zadivljen. Stotine ljudi stajalo je gledajući sa strahopoštovanjem. Strahopoštovanje je središte božične priče. Kad se an¬đeo objavio Mariji i rekao joj da će čudesno začeti (Luka 1,26-38) i pastirima najavio Isusovo rođenje, reak¬cija su bili strah, čuđenje - i strahopoštovanje. Gledajući to mnoštvo ljudi oko sebe u Regent Streetu, pitao sam se doživ¬ljavamo li i mi barem dio onoga što su doživjeli oni kojima se anđeo prvima objavio. A onda sam primijetio nešto drugo. Neki su anđeli imali podignute ruke kao da i oni gledaju nešto. Poput anđeoskog zbora koji je zapjevao na spomen Isusova imena, čini se da i anđeli osjećaju straho¬poštovanje - dok gledaju u njega. »On je odsjaj njegove slave i odraz njegova bića« (Hebre¬jima 1,3). Sjajan i blistav, Isus je središte pozornosti svakog anđela. Ako su anđeli' zaustavili užurbane Londončane, zamislite tek trenutak kada ga ugledamo licem u lice. - Sheridan Voysey ==============================================

Datum 2020-12-20 00:00:00

Nazad