LJETNI RITAM - KOLOVOZ

NAJAVA I RASPORED ŽUPSKIH DOGAĐANJA NEDJELJA 1.8: 18. KROZ GODINU – (prva u mjesecu) MISE: JELSA: 7, 9h i 20 h (krunica u 19,40); PITVE u 9h ; ZAVALA u 10,30h KROZ TJEDAN: pon. 2.8: GOSPA OD ANĐELA; utorak: Bl. Augustin Kažotić srijeda: Sv. Ivan Marija Vianney, zaštitnik župnika; četvrtak 5.8: Gospa snježna (Bol); Dan domovinske zahvalnosti petak: PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO; subota: Sv. Siksto, papa i mučenik NEDJELJA 8.8: 19. KROZ GODINU (Sv. Dominik) - MISE: JELSA: 7, 9h i 20 h ; PITVE u 9h ; ZAVALA u 10,30h Nasmijani kampaneli: KOJEG JE RODa KOMPJUTER Profesorica španjolskog je objašnjavala svojim studentima, da španjolski jezik razlikuje rod imenica, da za mnoge postoji ženski i muški rod, te odgovarajući gramatički član. Na primjer, kuća je ženskog roda: 'la casa', a olovka je muškog roda i zato: 'el lapiz'. Studenti su pitali, 'Kojeg je roda 'kompjuter'?' Umjesto da im odgovori, profesorica ih je podijelila u dvije grupe, mušku i žensku i zatražila od njih da se opredijele da li "kompjuter" pripada ženskom ili muškom rodu. Svaka je grupa dobila zadatak da sa četiri razl Muškarci su odlučili definitivno za ženski rod ('la computadora'), jer: 1. Nitko osim njihovog tvorca ne razumije njihovu unutrašnju logiku; 2. Originalni jezik koji koriste za komunikaciju s drugim kompjuterima potpuno je nekompatibilan za sve ostale; 3. Najmanje greške pohranjuju se duboko u memoriju za eventualno kasnije prisjećanje; 4. Onoga momenta kada se vežeš za jednog, nađeš se u situaciji da trošiš pola svojih prihoda za njihove potrebe i dodatke. A OVO JE JOŠ BOLJE! Ženska grupa je, naprotiv, zaključila da kompjuter mora biti muškog roda ('el computador'), jer: 1. Da bi bilo ikakve koristi od njega, moraš ga pokrenuti; 2. Raspolažu s ogromnim brojem podataka ali ne mogu samostalno razmišljati; 3. Osmišljeni su da rješavaju probleme, ali pritom polovinu vremena oni sami predstavljaju problem; 4. Čim se vežeš za jednog, otkriješ da bi dobila novi, napredniji model da si samo malo duže pričekala. Ženska ekipa je pobijedila. Naše župe na Internet stranicama: www.mojazupa.com; potom možete na razne načine, različitim putovima, a najjednostvanije je u okvirić „grad“ upisati: Jelsa Župa Uznesenja Marijina, 21465 JELSA – MB 1247948; OIB 51486979268 Tel/fax: 021/761-839; Mbtel: 091/8956751; 098/9121755; župnik don Stanko Jerčić E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr ; www.mojazupa.com - Jelsa;

Datum 2022-03-15 14:28:55

Nazad